affärsidé och vision

BLOOMARK – Arkitektur & Design är ett arkitektföretag som har säte i Skärhamn och Visby. Vi har lång erfarenhet inom arkitektur, byggande, inredning och design.  Vi arbetar gränsöverskridande, vi är lyhörda, vi är frågvisa och  vi sätter beställarens behov i centrum. I samarbete med beställaren definieras och rangordnas de kriterier som leder till utsatt mål.

Vi eftersträvar arkitektoniska lösningar som är funktionella och kostnadseffektiva samtidigt som de skall vara formsköna, vara med i sin tid och hålla för en framtid.

kvalitet och miljö

BLOOMARK – Arkitektur & Design  tillämpar ett kvalitets- och miljöledningssystem motsvarande systemkraven i ISO 9001 och ISO 14001.  Vi sätter hållbarhetsaspekterna högt. Våra arkitektoniska lösningar studeras ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.