Forum Kulturkvarter Oskarshamn

För kulturhuset Forum i Oskarshamn har BLOOMARK designat och projekterat förnyelse av kvarteret.

Tomma kontorslokaler har blivit ett attraktivt kontorshotell ”Business Center”,  vandrarhem ”STF Oscar” och hotell Rom Oscar”.

Konsthallen, Entréhallen samt Turistbyrån och Möjligheternas rum har fått en total förnyelse.

Forum, biblioteket och Länsmusiken har också fått nya entréer.

Vi har även gjort förslag till en förbättring entréstatusen för Kulturhuset med ett körbart gångtorg framför.

Villa Nagelgränd

Svart fasspontpanel i olika riktningar samt starka röda hörn och gavelskivor.

Villa Nilsson

Villa i traditionella kulörer vid havet.

Förskola Kalmar

En tillbyggnad av befintlig barackbyggnad (som avses rivas). Tillbyggnaden har givits  ett eget uttryck med färgglad entréfasad, smal gul fasspontpanel som fasaduttryck , Tak och vissa fasader i aluzinkplåt.

Skissförslag till tillbyggnad av Vetlanda stadshus

Vetlanda Stadshus har en stark karaktär med fasader av betongelement med frilagd dansk sjösten på ytan.
Byggnaden är monolitisk till sin form och en acceptabel tillbyggnad kräver stor anpassning och god arkitektonisk form.
Förlaget bygger på en separat ”glaskristall” läggs till som en separat form. Höjden underordnar sig  den befintliga byggnaden

Tävlingsförslag Kyrka i Vålers kommun i Norge

Tävlingsppgiften var att göra förslag till en helt ny kyrka som skulle ersätta en nedbrunnen storkyrka.
Vårt förslag ” Den vita duvan” är  en osymmetrisk stavkyrka med en y-korsplan, där tornet är en del av kyrkorummet.
Takbeklädnad titanplåt med spridda inlägg av bladguldsklädda plåtar.
Fasad  av trä i form av fjäll.

Tävling Visans hus Västervik

I anslutning till  slottsruinen och befintlig sommarrestaurang vid havet skulle byggas ett Visans hus med konsertsalar, museum och en musikutbildning i visans tecken. Vi deltog med två tävlingsförslag , dels  ”Musikalisk femkant” som i sin femkantiga form skapar bättre akustiska möjligheter och dels ”Lägg till”, där vi sparade delar av den befintliga restaurangbyggnaden och gjorde ”till-Lägg” för att skapa en ny intressant byggnad motsvarande tävlingsprogrammets krav.

Idéförslag för tillbyggnad av fullmäktigesal till Oskarshamn stadshus

För att inrymma kommunfullmäktige behövs en större sal i Stadshuset. Vårt idéförslag är att göra en svävande tillbyggnad i stål och glas som kopplas till befintlig tegelbyggnad. Utsikt mot nordväst  över hamnen och havet

stadshuset

Kvillebäcken, Göteborg

Arkitektävling om en ny saluhall i Göteborg i en gammal industristadsdel som omformas till en attraktiv stadsdel med nya bostäder, ändrad infrastruktur och en stadsdel med många möjligheter och aktiviteter. Vi deltog med tre förslag . Dels ett med en fasad av tryckt glas med motiv från den sällsynta lokala växten ”Potamogeton”, dels ett förslag där uttryck från varvsepoken togs upp i  ”Kvillebågen” och dels ett förlag med en fasad  med stående röda lamellpelare ”Röda Lacket”,  namnet på en snussort eftersom Göteborg tidigare var känd för  en stor snusproduktion